skip to Main Content

Kurumsal Kimlik Çalışması

Kurumsal Kimlik Çalışması

Kurumsal kimlik çalışması, bir firmanın, kurum, kuruluş, vakıf veya buna benzer oluşumların hem oluşum içinde hem de oluşum dışındaki imajının, duruşunun ve davranışlarının temsil edilmesidir. Yani kısaca kurumsal kimlik, şirketin kimliğidir. Hem içte hem de dışta, şirketin kimliği demek olan kurumsal kimliğin net olarak belirlenmesi, ortaya çıkabilecek kargaşaların da oluşmasını engeller. Bu bağlamda, bir şirketin kurumsal kimliğini profesyonelce oluşturması, hitap edilecek olan ya da hitap edilen hedef kitlelerin gözündeki imajı olumlu yönde etkiler. Saygınlık ve prestij kazanmak, ancak planlanan kurumsal kimlik çalışmalarının uygulanması ile mümkündür.

Kurumsal kimlik kısaca, bir firmaya ait felsefenin, hedeflenen vizyonun, sahip olunan misyonun hem kurum içine hem de kurum dışına yansımasıdır. Bu çalışmanın amacı, piyasada, aynı sektördeki rakip firmalardan farklılaşmak ve farkını ortaya koyarak avantajlı duruma gelmek; hedef kitleleri ve çalışanları etkileyebilmektir. Kurum dışı kurumsal kimlik çalışmaları, müşteri portföyünü genişletmek ve var olan müşterilerde sadakat sağlamak iken, kurum içi kimlik çalışmaları, çalışanların aidiyetini arttırmaya yöneliktir. Unutulmamalıdır ki, bir firmanın çalışanı aynı zamanda o firmanın bir müşterisidir ve ağızdan ağıza reklam türünde bu çalışanların etkisi büyüktür.

Bir kurumsal kimlik çalışması sürecine başlarken, firmaların profesyonel destek almaları gerekmektedir. Çünkü bu çalışma uzmanlık gerektiren, çoklu etkenlerin rol aldığı bir çalışmadır. Kurumsal kimlik çalışmasını planlayacak olan kişilerin, piyasayı tanıması, hedef kitlelerin eğilimlerini bilmesi ve hedef kitlelerin özelliklerine göre fikirler ortaya koyması gerektiği için bu çalışma profesyonellerce yapılmalıdır.

Kurumsal Kimlik Çalışması Neleri Kapsar?

Kurumsal kimlik çalışması yapmak, bir firmanın a’dan z’ye her bir alanını kapsayan ve bu alanları etkileyen çalışmalardır. Bu nedenle, birçok öğesi bulunmaktadır ve başlıcaları şunlardır:

-Firmanın ortaya koyduğu ürün ya da hizmet
-Firmanın ortaya koyduğu ürünün ambalajları
-Firmanın binası veya ofisi
-Firmanın binasına ait giydirme
-Firmanın bulunduğu mevkii
-Firmanın logosu
-Firmanın fatura ve irsaliye dokümanları
-Şirket içi giyim kuralları
-Firmanın kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda kullandığı antetli kağıtlar
-Firma çalışanlarına ait kartvizitler
-Firmanın reklamları
-Firmanın broşür, katalog ya da afişleri
-Firmanın var ise sloganı
-Firmanın promosyon ürünleri
-Firmanın gazete ve dergi gibi kurumsal yayınları
-Firmanın içinde bulunduğu, destek verdiği sosyal sorumluluk projeleri
-Firmanın web sitesi ve tasarımı
-Firmanın ajanda ve takvimleri bir kurumun, kurumsal kimliğine göre şekillenen, aynı zamanda imajını ortaya koyan unsurlardır.

Buradan da anlaşılacağı gibi, kurumsal kimlik çalışması, bir firmanın her alanına etki etmekte ve firmanın imajını gözler önüne sermektedir.

Bu, yukarıda sıralanan kurumsal kimlik öğelerinden en önemlisi belki de logo ve slogandır. Çünkü logolar ve sloganlar, bir firmanın hedef kitleler gözünden bel kemiğidir. Hedef kitleler, ürün ya da hizmetten önce logo ve slogan ile karşı karşıya kalırlar. Bu ilk karşılaşma, iletişim bilimi açısından oldukça önemlidir çünkü akılda kalıcılığına ve etkileyiciliğine göre hafızada kalıcıdır ya da geçicidir. Kurumsal kimlik çalışması için, logo tasarımı karmaşadan uzak ve akılda kalıcı olmalıdır. Eğer logo içerisinde, firmaya ait harfler kullanılacaksa, tercih edilecek olan yazı tipi de okunaklı olmalıdır. Slogan ise, firmanın kendisini nereye konumlandırmak istediği ile doğru orantılı olarak, anlaşılabilir olmalıdır.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Adımları

Kurumsal kimlik çalışmaları, baştan başlayan ve sürekli devam eden sonu olmayan ve sürekli yenileme gerektiren bir çalışmadır. Kurumsal kimlik çalışmalarının ne olduğu hakkında detaylı bilgisi olmayan kişilerce, sadece bir grafik tasarım uzmanı ile logo ve slogan ile kurumsal kimliğin oluştuğu fikrini taşıyan kişiler bulunmaktadır. Ya da kurumsal kimliği önemsemeyerek, giderlerini fuzuli bulanlar da bulunmaktadır. Fakat içinde bulunduğumuz çağ, sürekli olarak bir devinim halindedir ve teknoloji hızla gelişmektedir. Bu nedenle, sektördeki rakiplerden ayrışmak ve kendini daha anlamlı bir noktaya taşımak isteyen firmalarca kurumsal kimlik çalışması yapmak fuzuli değil, gerekli olan bir çalışmadır.

Kurumsal kimlik çalışmalarının ilk adımı; misyonun ve vizyonun ne olarak ortaya konmasıdır. Bu işlem, firma sahibi ya da sahiplerince ortaya konmalıdır. Çünkü yapılacak olan tüm çalışmalar, bu iki temel üzerine inşa edilecektir.
İkinci adım; zamandır. Tüm çalışmalar bir zamanlama içerisinde gerçekleştirilecek ve yapılacak olan tüm çalışmalar içinde bulunan çağa ve zaman uygun yapılandırılacaktır.
Üçüncü adım; sunum. Kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlayan uzmanlar, çalışmalarını sunarlar ve gerekli mercilerden ret ya da onay alırlar.
Dördüncü adım; düzeltmedir. Sunum sonrası yetkililerce müdahale edilen noktalarda düzeltmeler gerekmektedir.
Beşinci ve son adım ise; onaydır. Onay verilen proje hayata geçilir.

Bu Yazının 1 Yorumu Var
  1. Kurumsal kimlik çalışmasının ne kadar zor olduğunu kendi başıma yapmaya çalışınca anlamıştım çok pişman oldum bu işe kendi başıma kalkıştığımda fakat iş işten geçmişti. Kurumsal kimlik çalışması yapmak isteyenlere tek tavsiyem bir uzmana danışmaları aksi takdirde ufacık bir detayı atladığınızda işler çıkılmaz noktalara geliyor. Tecrübe ile sabittir 🙁

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir